NC OAZA Kladno povinné roušky
Platnost: V OAZE bezpečně

Vážení zákazníci, v souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 8. října platí od 9. října 2020 následující opatření:

  • provozovny stravovacích služeb mohou být otevřeny nejdéle do 20.00 hod.
  • ve foodcourtu nákupního centra mohou být u stolu nejvýše dvě osoby, případně s rozestupem alespoň 2 metry
  • dočasně je uzavřeno fitness centrum Dream Body Fitness
  • dočasné je uzavřeno Casino Rebuy STARS
  • v prostorech nákupního centra není po dobu platnosti vládního nařízení dostupné veřejné Wi-Fi připojení
  • do nákupního centra, prodejen a provozoven služeb mohou vstupovat skupiny nejvýše po 2 osobách; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti

Vstup do NC OAZA je dle nařízení vlády nadále umožněn pouze osobám s ochrannými prostředky dýchacích cest (roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének). V prostorách food courtu nákupního centra je umožněno se zdržovat pouze po dobu nezbytně nutnou.

Děkujeme za pochopení a svědomitý přístup k aktuální situaci.

Tým NC OAZA

Obchody a služby