mimořádná opatření Covid-19
Platnost: Aktualizováno 17. 01. 2022

Přehled opatření platných pro návštěvu NC OAZA.

Vážení zákazníci,

na základě epidemiologické situace a preventivních opatření proti šíření Covid19, Vás žádáme o dodržování těchto opatření ve všech prostorách NC OAZA, zejména o nošení ochrany dýchacích cest a zvýšené hygieny rukou používáním dezinfekce, kterou naleznete u vstupů do NC OAZA.

Děkujeme za pochopení.


PCR a ANTIGENNÍ testování! Odběrové místo Mobile Expert Clinic s.r.o. na testování na covid-19 u NC OAZA na parkovišti za prodejnou Mountfield. Bližší informace zde.


AKTUÁLNĚ jsou OTEVŘENÉ VŠECHNY JEDNOTKY

 

 RESTAURACE OTEVŘENY

Každá restarace má vyčleněn samostatný prostor ke konzumaci.

 • Bufet.cz
 • Cactus
 • Hong Fu
 • Pizza
 • Saporito
 • Dream Café

PRAVIDLA PRO PROVOZ STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

 • Mezi hosty musí být odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.
 • U jednoho stolu mohou sedět nejvýše 6 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti. Pokud má stůl 10 a více míst k sezení, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše po 6 zákaznících (kromě osob s jedné domácnosti) je rozestup alespoň 1,5 metru.
 • Při vstupu do vnitřní i venkovní části provozovny musí být pro zákazníky zajištěna možnost si vydezinfikovat ruce.
 • Provozovatel musí zajistit, že budou zákazníci u vstupu informování o níže popsaných pravidlech a provést kontrolu O-N-(T).
 • Zákazník (toto neplatí pro děti do 12 let) může vstoupit na zahrádku i do vnitřních prostor stravovacího zařízení pokud nemá příznaky onemocnění covid-19 a může při kontrole provozovatele pomocí aplikace čTečka prokázat, že splňuje alespoň jednu z podmínek, které jsou popsané v ŽS Systém O-N-(T): Očkování – prodělaná Nemoc – (Test). Prokazovat se lze pouze certifikátem o očkování, potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 ne starším než 180 dní. PCR testy jsou uznávány pouze ve výjimečných případech. V opačném případě mu nebude umožněn vstup či nebude obsloužen. Tyto podmínky se nevztahují na stravovací služby, které nejsou pro veřejnost a na jídla s sebou.

 

(stáhnout ve formátu pdf)

 

Obchody a služby všechny